Bortglömda koststudier del 1 – Majsolja till hjärtsjuka

  • Sharebar

Har du hört talas om Corn Oil studien?

Den är inte särskilt känd, kanske för att resultatet inte passar i rådande föreställningar om vad som är nyttig kost?

Corn Oil in Treatment of Ischaemic Heart Disease publicerades 1965 i Brittish Medical Journal. Tanken var att byta ut mättat fett mot omättat fett och på så sätt förbättra kolesterolvärdena hos patienterna. Patienter som hade känd hjärtsjukdom fick rekommendation om att inta 80 gram av antingen olivolja eller majsolja varje dag, man avrådde också från intag av kött, mjölk, ägg, ost, smör mm. Det fanns även en kontrollgrupp som fick äta som vanligt. Patienterna följdes i två år och precis som önskat förbättrades kolesterolvärdet i majsolje-gruppen. Olivolja innehåller mest enkelomättat fett och påverkar inte kolesterolvärdet.

Utfallsmåttet var hur många som var fria från återfall i hjärtsjukdom. I kontrollgruppen var 75 % återfallsfria efter två år, medan det för olivoljegruppen var 57 % och i majsoljegruppen endast 52 %. Studien var ganska liten med endast 80 deltagare, så statistiskt blev resultatet gränssignifikant, men hur man än räknar så var det sämst på alla sätt att ingå i olje-diet grupperna.

Författarnas slutsats var att majsolja inte kan rekommenderas till patienter med hjärtsjukdom; ”Corn oil is most unlikely to be beneficial and is possibly harmful”

Så här i efterhand kan man även ifrågasätta råden att undvika mjölk, ägg, smör och annan mat med naturligt mättat fett.

1 Comment

  1. Lars Berglund Said,

    december 12, 2010@ 9:40      

    Det var innan firmor som Unilever och CocaCola fått grepp på forskningen. Idag torde var vara omöjligt att få igång en sådan undersökning, och om det gick så skulle den kanske avbrytas när man såg vart den var på väg, och om inte så skulle det bli svårt att få den publicerad.


RSS feed for comments on this post